banner-privat1

banner-collectif1

banner-business

banner-contact

Votre Panier

votre panier est vide

template app foto blog house made

Dës Soja Sauce as fir Thon, Saumon, Yellowtail an Makréil

Ingredient : 

  • 60 ml Mirin
  • 60 ml Sake
  • 125ml Soy Sauce (Kikkoman oder Yamasa)
  • 125 ml Tamari Soy Sauce
  • 10cm Kombu (konbu)

Preparatioun

  • an engem Dëppen den Mirin an Sake kachen doen. Vun der Hëtzt erof huelen an den Alkohol mat engem Fixspoun verbrennen doen.
  • Den Mix erëm liicht uwiermen an Soja Sauce an Tamari Soja Sauce dran maachen. Dat Ganzt op hëtzen just iert et awer kacht erof vun der Hëtzt huelen
  • Den Konbu dobäi maachen an ofkillen loossen an ëmschëdden an en Behälter mat Verschloss zesummen mam Konbu.
  • dat Ganzt an den Frigo an direkt benotzen oder hält sech dann bis zu engem Joer.

 

 

Login

Login